10:09, 21/09/2022

Các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự: Tăng cả lượng và chất

Mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự là hình thức để tập hợp và tổ chức cho quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự từ địa bàn dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) là hình thức để tập hợp và tổ chức cho quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT từ địa bàn dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Toàn tỉnh có 305 mô hình, tổ chức tự quản


Những năm gần đây, công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh được quan tâm hơn, số lượng năm sau đều tăng so với năm trước (năm 2012, toàn tỉnh có 212 mô hình, tổ chức; năm 2015 có 228; năm 2020 có 296; đến tháng 8-2022 có 305). Các mô hình, tổ chức tự quản đã có nhiều đóng góp vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương...

 

Đội tự quản an ninh trật tự xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh).

Đội tự quản an ninh trật tự xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh).


Điều đáng ghi nhận trong công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT thời gian qua ở Khánh Hòa là Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ban, ngành, đặc biệt là MTTQ và các tổ chức thành viên, như: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến. Chính MTTQ và các đoàn thể là “bà đỡ”, hoặc xây dựng được nhiều mô hình. Điển hình là mô hình “2+1” của các cựu chiến binh ở TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm; “Câu lạc bộ Phụ nữ phòng, chống ma túy” của các hội phụ nữ ở TP. Cam Ranh; “Tuần tra nhân dân”, “Đội Thanh niên xung kích” của Đoàn Thanh niên ở 2 huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh…


Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã từng bước xây dựng và ngày càng phát triển thêm số mô hình, tổ chức tự quản. Nếu tính từ mô hình đầu tiên “Cửa hàng xăng dầu tự quản về ANTT” của Công ty Xăng dầu Phú Khánh thành lập tháng 5-2014, đến nay đã có hơn 60 mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. 

 
Chất lượng ngày càng nâng cao


Trước đây, công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản ở Khánh Hòa vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như: ở một số nơi vẫn còn nặng về hình thức, chạy theo phong trào nên hiệu quả không cao; công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa được quan tâm thỏa đáng; còn ít mô hình, tổ chức tự quản ở vùng tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Từ năm 2016, Công an tỉnh đã kịp thời tổ chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả đề tài khoa học: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”, trên cơ sở đó ban hành bộ quy định và hướng dẫn công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở Khánh Hòa. Ngoài ra, định kỳ hàng năm, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra, rà soát, thanh loại những mô hình kém chất lượng; nhân rộng mô hình hay. Vì thế, chất lượng mô hình, tổ chức tự quản ngày càng tốt hơn.


Theo thống kê, tính đến tháng 8-2022, toàn tỉnh có 17 mô hình hay. Tiêu biểu như: Tuần tra nhân dân, Đội xe thồ tự quản về ANTT, Tổ tự quản khu nuôi trồng thủy sản, Giáo họ tự quản về ANTT, Gương sáng, Cửa hàng xăng dầu tự quản ANTT, Đội sinh viên tự quản ký túc xá, Liên kết tuần tra, đảm bảo ANTT Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Camera an ninh, Trang Zalo ANTT...


Để công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở Khánh Hòa trong những năm tới ngày càng mạnh, nhất là về chất lượng, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình về ANTT. Đây là một nội dung quan trọng góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững ANTT ở cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng mô hình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sự sáng tạo của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, sẽ có thêm nhiều mô hình hay, hiệu quả.

 

Theo thống kê, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 305 tổ chức tự quản về ANTT. Trong đó, Nha Trang 65; Cam Ranh 40; Ninh Hòa 73; Diên Khánh 28; Cam Lâm 25; Vạn Ninh 34; Khánh Sơn 12; Khánh Vĩnh 10; khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 18 mô hình.


KIM UYÊN