11:08, 09/08/2022

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022.


Theo đó, Công an tỉnh căn cứ nội dung hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, chỉ đạo của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn có liên quan tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền về công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá; chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; chỉ đạo, hướng dẫn hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác đặc xá theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng.


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập danh sách, theo dõi, kiểm tra, giám sát người chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý đã được đặc xá trở về địa phương; phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống đối với những đối tượng được đặc xá.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống...


Thành Long