Toàn tỉnh Khánh Hòa có 57 cơ sở nuôi động vật hoang dã

Thứ Hai, 08/08/2022, 23:46 [GMT+7]

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 57 cơ sở nuôi động vật hoang dã

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, đến cuối tháng 7-2022, tổng số lượng cá thể động vật hoang dã (chủ yếu là động vật hoang dã thông thường) của 57 cơ sở nuôi trên địa bàn tỉnh chỉ còn 8.500 con, giảm 4.625 con so với cùng thời điểm này năm trước.


Để tăng cường công tác quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã, trong các tháng cuối năm, Chi cục Kiểm lâm sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho đại diện các cơ sở, người dân về bảo vệ động vật hoang dã, thực hiện nghiêm các quy định về gây nuôi động vật hoang dã. Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường; kiểm tra một số trại nuôi nhằm nắm bắt tình hình nuôi các loài động vật hoang dã, nhất là các loài hung dữ…


B.L

 

.

các thông tin tiện ích