Trường Đại học Nha Trang khai mạc khóa giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 1.100 sinh viên

Thứ Tư, 29/06/2022, 00:54 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang khai mạc khóa giáo dục quốc phòng, an ninh cho hơn 1.100 sinh viên

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Nha Trang vừa khai mạc khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.120 sinh viên của nhà trường. Khóa học diễn ra từ ngày 27-6 đến 16-7. Trong thời gian học, sinh viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác quốc phòng và an ninh; quân sự chung; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia; đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


THẾ ANH


 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 11 giây...