Trường Sĩ quan Không quân kiểm tra phân cấp kỹ thuật phi công

Chủ Nhật, 17/10/2021, 22:11 [GMT+7]

Trường Sĩ quan Không quân kiểm tra phân cấp kỹ thuật phi công

Hội đồng phân cấp kỹ thuật bay Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức kiểm tra phân cấp kỹ thuật phi công năm 2021 của Trung đoàn Không quân 920.


Nội dung kiểm tra gồm: Nguyên lý bay và xử lý bất trắc; lý thuyết chung; lý thuyết dẫn đường; quản lý điều hành bay; an toàn bay; kỹ thuật hàng không; khí tượng hàng không; thông tin ra đa; dù hàng không, tìm kiếm cứu nạn... Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế, quy định. Thông qua kiểm tra, Trường Sĩ quan Không quân đánh giá kết quả công tác huấn luyện bay, đào tạo phi công năm 2021 của Trung đoàn 920; đồng thời kết quả kiểm tra là cơ sở để phân cấp phi công của Trung đoàn 920 năm 2021.


Chu Văn Hiếu

.

các thông tin tiện ích