Hướng dẫn khen thưởng các thôn, tổ dân phố trong phòng, chống dịch

Thứ Ba, 21/09/2021, 21:23 [GMT+7]

Hướng dẫn khen thưởng các thôn, tổ dân phố trong phòng, chống dịch

Ngày 20-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 9163 về hướng dẫn khen thưởng phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19.


Theo đó, các thôn, tổ dân phố cần triển khai, thực hiện phong trào đạt những thành tích xuất sắc, có ý tưởng mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực trong phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, phải đáp ứng các tiêu chí về thôn, tổ dân phố “vùng xanh”; thôn, tổ dân phố “vùng xanh” có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch; thôn, tổ dân phố duy trì, giữ vững được “vùng xanh” từ 20 ngày trở lên…


Trên cơ sở đối tượng, tiêu chí theo quy định, các địa phương xem xét, lựa chọn, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Hồ sơ khen thưởng phải được các địa phương gửi về Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất là 9 giờ thứ Năm hàng tuần để tổng hợp.


NHÂN TÂM

 

.

các thông tin tiện ích