Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 14/05/2021, 22:35 [GMT+7]

Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị thuê xe vận chuyển công nhân, người lao động phải thực hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động, cán bộ, nhân viên; kiểm tra chặt chẽ các quy định phòng, chống dịch đối với các phương tiện thuê vận chuyển khi vào nhà máy. Chủ phương tiện phải cam kết chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Các đơn vị vận tải phải kiểm tra, giám sát, thu thập đầy đủ thông tin người lao động trước khi vận chuyển (đối chiếu giữa danh sách hành khách do đơn vị cung cấp với hành khách thực tế lên, xuống xe; lưu trữ thông tin danh sách hành khách tối thiểu 21 ngày).


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích