Đẩy nhanh cấp căn cước công dân trong tình hình mới

Thứ Sáu, 14/05/2021, 22:19 [GMT+7]

Đẩy nhanh cấp căn cước công dân trong tình hình mới

Ngày 13-5, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương về cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.


Theo UBND tỉnh, tính đến hết ngày 9-5, toàn tỉnh đã thu nhận 424.786 hồ sơ CCCD, đạt hơn 58% khối lượng công việc. Tuy nhiên, việc cấp CCCD trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh tập trung, khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung Công văn số 2250 ngày 23-3 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tranh thủ làm thủ tục cấp CCCD.


UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí và UBND cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến CCCD để cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động tranh thủ đi làm thủ tục cấp CCCD. Các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thu nhận hồ sơ, cấp CCCD. Công an tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm phát huy tối đa công suất của các bộ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp CCCD, có thể linh động điều chuyển, tăng cường cán bộ và các bộ thiết bị thu nhận hồ sơ cấp CCCD giữa các địa phương, phấn đấu cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu nhận 732.000 hồ sơ CCCD trên địa bàn tỉnh vào ngày 15-6-2021.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích