Sở Công Thương: Hồ sơ trực tuyến vượt chỉ tiêu hơn 33%

Thứ Sáu, 04/12/2020, 06:30 [GMT+7]

Sở Công Thương: Hồ sơ trực tuyến vượt chỉ tiêu hơn 33%

11 tháng năm 2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận 15.086 hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kết quả, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 15.046 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,73%, không có hồ sơ trễ hạn. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, có 11.780 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 78,29%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 33,29% (sở được giao 45%).

 

Giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
Giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.
 
Các lĩnh vực có nhiều hồ sơ giải quyết như: Thông báo hoạt động khuyến mại; thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu...
 
Hồng Minh
 
.

các thông tin tiện ích