Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020

Thứ Tư, 02/12/2020, 05:04 [GMT+7]

Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020

Sáng 1-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020. 
 
Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đợt thi này, Khánh Hòa có 268 hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020; trong đó, có 166 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.
 
Sau khi nghe các thành viên hội đồng thi báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đồng chí Lê Hữu Hoàng thống nhất danh sách 126 hồ sơ đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên và kiểm lâm viên; 40 hồ sơ thi thăng hạng lên chuyên viên chính và chuyên viên. Đồng thời, thống nhất lựa chọn phương án tổ chức thi vòng 1 và vòng 2, công tác giám sát kỳ thi, ban coi thi, ban phách, ban chấm thi... Đồng chí Lê Hữu Hoàng ủy quyền cho Sở Nội vụ thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thi theo quy định (trừ việc ký ban hành Quyết định thành lập Ban giúp việc của hội đồng và các báo cáo kết quả kỳ thi cho Chủ tịch UBND tỉnh); giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh về hình thức thi và dự toán kinh phí tổ chức thi…
 
K.H
.

các thông tin tiện ích