Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường BOT

Thứ Sáu, 27/11/2020, 23:43 [GMT+7]

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT, các cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải thực hiện quản lý, bảo trì đối với các dự án BOT tạm dừng thu phí.


Theo đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật và hợp đồng BOT, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông cho đến khi chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra tai nạn giao thông do yếu tố kỹ thuật đường không đảm bảo, không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời.


Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu các cục quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các nhà đầu tư BOT thực hiện quản lý, bảo trì dự án theo quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, hàng tháng lập biên bản đánh giá việc thực hiện công tác bảo trì của nhà đầu tư BOT nhằm đảm bảo chất lượng dự án, làm cơ sở quyết toán chi phí công tác này.


THÀNH NAM


 

.

các thông tin tiện ích