Giải đáp một số thắc mắc về hóa đơn

Chủ Nhật, 18/10/2020, 21:05 [GMT+7]

Giải đáp một số thắc mắc về hóa đơn

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân có một số thắc mắc về hóa đơn. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Diệp Bảo Nhân - Phó Chánh Văn phòng Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.

 


- Xin ông cho biết, từ ngày 1-11-2020, doanh nghiệp (DN) có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) không?


- Theo Thông tư số 68 ngày 30-9-2019 của Bộ Tài chính, từ ngày 1-11-2020, các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng HĐĐT. Tuy nhiên, hiện nay, Tổng cục Thuế chưa triển khai áp dụng hệ thống sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 68. Vì vậy, khi nào Tổng cục Thuế triển khai HĐĐT theo mẫu biểu Thông tư số 68 thì Cục Thuế tỉnh sẽ thông báo cho người nộp thuế biết. Trước mắt, DN chủ động liên hệ, tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm HĐĐT đủ điều kiện mà Cục Thuế tỉnh đã thông báo để giao dịch việc khởi tạo hóa đơn để sử dụng.


- Trường hợp HĐĐT sai địa chỉ nhưng người bán xử lý bằng cách xuất hóa đơn điều chỉnh có được không, thưa ông?


- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Do đó, bên mua và bên bán cần lập biên bản điều chỉnh, ghi rõ điều chỉnh tên bên bán. Tuy nhiên, nếu 2 bên đã lập hóa đơn điều chỉnh thì thực hiện lưu hóa đơn này cùng với chứng từ kế toán của 2 bên.


- Ông có thể cho biết công ty bán hàng với số lượng lớn thì có được phép xuất HĐĐT trước 1 ngày để đảm bảo hoạt động giao hàng thuận lợi hay không?


- Việc DN xuất hóa đơn điện tử trước 1 ngày khi chưa thực hiện chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền là không đúng quy định. Công ty có thể nhập thông tin hóa đơn trước ngày lập nhưng ngày lập và ký HĐĐT phải đúng ngày xác định phát sinh doanh thu theo quy định.


- Trường hợp công ty đã gửi thông báo phát hành số HĐĐT lên trang thuế điện tử và nhận được thông báo đã tiếp nhận hồ sơ của Tổng cục Thuế. Vậy, đơn vị muốn thay đổi phát hành số lượng hóa đơn thì làm thế nào?


- Trường hợp Cục Thuế tỉnh chưa gửi thông báo phát hành hóa đơn của công ty lên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế thì công ty có thể lập, gửi lại thông báo phát hành hóa đơn (điều chỉnh số lượng) trên trang thuế điện tử. Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn đã được đưa lên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế thì công ty gửi văn bản đến cơ quan thuế nêu rõ lý do và nội dung thay đổi bổ sung đăng ký phát hành hóa đơn.


- Thưa ông, thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT thế nào?


- DN gửi mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26 ngày 27-2-2015 và kèm theo hóa đơn mẫu rồi gửi lên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Đồng thời, DN tự ban hành quyết định áp dụng HĐĐT và thông báo phát hành HĐĐT theo mẫu quy định tại Thông tư số 32 ngày 14-3-2011 của Bộ Tài chính. DN có thể ký tên, đóng dấu và gửi đến cơ quan thuế hoặc kết xuất file pdf, ký offline gửi qua mail ktqm.khh@gdt.gov.vn.


- Trường hợp công ty xuất hóa đơn sai ngày thì xử lý như thế nào?


- Trường hợp công ty đã lập hóa đơn giao cho bên mua, sau đó phát hiện sai sót thông tin ngày tháng năm trên hóa đơn đã lập thì công ty và bên mua phải lập biên bản (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản) ghi rõ nội dung sai sót. Đồng thời, công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên đó ghi rõ nội dung điều chỉnh sai sót cho hóa đơn số…, ký hiệu…, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập sai. Căn cứ vào biên bản (hoặc thỏa thuận bằng văn bản) và hóa đơn điều chỉnh, bên mua sử dụng để kê khai thuế đầu vào theo quy định. Công ty không phải điều chỉnh lại số thuế đã kê khai.


- Xin cảm ơn ông!


Kim Thao (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích