Thu hồi hơn 448 triệu đồng tiền sai phạm

Thứ Tư, 16/09/2020, 06:29 [GMT+7]

Thu hồi hơn 448 triệu đồng tiền sai phạm

Thanh tra tỉnh vừa ban hành Kết luận Thanh tra “Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn TP. Nha Trang (giai đoạn 2016 - 2020)” do ngân sách thành phố và tỉnh đầu tư. Theo đó, qua thanh tra 16 dự án cho thấy, có thiếu sót trong việc tính toán tiên lượng, giá dự toán làm sai lệch giá gói thầu, công tác thẩm tra, thẩm định chưa chặt chẽ và nghiệm thu thanh quyết toán công trình chưa chính xác với giá trị hơn 448,6 triệu đồng.  
 
Cụ thể: Công trình nâng cấp đường Ba Làng (giai đoạn 2), do UBND phường Vĩnh Hòa làm chủ đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán sai 242,7 triệu đồng. Công trình nâng cấp đường Vạn Hòa, do UBND phường Vạn Thạnh làm chủ đầu tư, nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu thi công sai khối lượng thi công thực tế với giá trị 54,218 triệu đồng. Công trình nâng cấp đường Ngô Gia Khảm, do UBND phường Vĩnh Hải làm chủ đầu tư, quyết toán công trình sai quy định của Nhà nước với giá trị 42,343 triệu đồng. Công trình đường Võ Thị Sáu và công trình Công viên sứa biển, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang làm chủ đầu tư, nghiệm thu và thanh toán cho các nhà thầu thi công sai khối lượng thi công thực tế, với giá trị 68,184 triệu đồng. Công trình cơ sở hạ tầng Khu dân cư 32-33 (phường Vĩnh Thọ), do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang làm chủ đầu tư, chậm tiến độ gần 3 năm, có thiếu sót trong việc chưa đảm bảo quy định về công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, dẫn đến chưa đủ điều kiện để thanh quyết toán các hợp đồng thi công xây dựng theo quy định. Công trình nâng cấp mở rộng cầu đò dân sinh đảo Trí Nguyên, do UBND phường Vĩnh Nguyên làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã thi công sai khối lượng và đã được nghiệm thu, thanh toán với giá trị 41,139 triệu đồng. 
 
Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Nha Trang chấn chỉnh và tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thiếu sót và có biện pháp quản lý chặt chẽ để thực hiện đúng quy định pháp luật về đầu tư. Về xử lý tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 448,6 triệu đồng từ các dự án sai phạm nêu trên.
 
T.THỊNH
 
.

các thông tin tiện ích