11:09, 13/09/2020

Khánh Hòa được hỗ trợ hơn 113 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ học sinh. Quyết định yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.000 tấn gạo để hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ học sinh. Quyết định yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.000 tấn gạo để hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, Khánh Hòa được hỗ trợ 113.352kg gạo để cấp phát cho 1.511 học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng.


UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh học kỳ I năm học 2020 - 2021, tránh để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách này.


H.Đ