11:09, 13/09/2020

Hơn 1.200 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 1.266 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của người lao động từ 1 tháng trở lên với số tiền hơn 118 tỷ đồng, nợ lãi chậm đóng hơn 22 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 1.266 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của người lao động từ 1 tháng trở lên với số tiền hơn 118 tỷ đồng, nợ lãi chậm đóng hơn 22 tỷ đồng.


Trong đó, có gần 400 đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên với số tiền hơn 70 tỷ đồng. Một số đơn vị có số nợ lớn tiếp tục nợ, thiếu phối hợp trả nợ như: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang; Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh; Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt - Bavico International Hotel Nha Trang; Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang… Nguyên nhân gia tăng nợ là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, số lao động tạm dừng đóng do ngừng việc, nghỉ không lương hơn 41.000 người. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã thực hiện cho 75 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số lao động hơn 7.900 người…


Phú An