Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội trực tuyến

Thứ Năm, 17/09/2020, 22:29 [GMT+7]

Đẩy mạnh thanh toán bảo hiểm xã hội trực tuyến

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa hiện đang hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người dân thực hiện các ứng dụng trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao ứng dụng trực tuyến, tiết kiệm nguồn kinh phí cho xã hội. 
 
Triển khai 2 dịch vụ
 
Theo BHXH tỉnh, dịch vụ đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) cho đơn vị sử dụng lao động và liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, báo cáo tình hình thay đổi lao động là 2 trong số các dịch vụ công đã được tích hợp, đưa vào thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ giữa cuối tháng 8. 

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh triển khai các ứng dụng trực tuyến.
Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh triển khai các ứng dụng trực tuyến.
 
Để triển khai 2 dịch vụ này, trước đó, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và xây dựng phương án, quy trình điện tử đối với thủ tục đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho đơn vị sử dụng lao động để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, đối với dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động, BHXH Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình liên thông và xây dựng, tích hợp dịch vụ.
 
Theo thống kê, trên toàn quốc, dịch vụ công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho đơn vị sử dụng lao động sẽ phục vụ 780.096 đơn vị tham gia đóng BHXH cho hơn 14,4 triệu lao động và 12,7 triệu BHTN của người lao động hàng tháng. Nếu chỉ lấy con số 501.044 đơn vị sử dụng lao động đã có giao dịch điện tử với BHXH thì số tiền tiết kiệm của toàn xã hội khoảng 1.300 tỷ đồng/năm.
 
Phối hợp thực hiện
 
Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh cho biết, hiện nay, các đơn vị lao động hàng tháng đều làm bằng hình thức thủ công (chuẩn bị chứng từ ủy nhiệm chi, đến ngân hàng hoặc cơ quan BHXH để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động). Do đó, nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, còn giúp mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công cho việc thực hiện thủ tục này. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 7.661 doanh nghiệp với 88.606 người đã tham gia đóng BHXH. Như vậy, nếu thực hiện dịch vụ sẽ giúp tiết kiệm cho toàn xã hội hàng năm với số tiền lớn.
 
Đối với dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động, đây là dịch vụ liên thông giữa ngành BHXH và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc thực hiện dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm thủ tục báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng, 1 năm, đột xuất); đồng thời, giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý lao động giữa các cơ quan đảm bảo việc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý giữa các cơ quan. Việc thực hiện được dịch vụ liên thông điện tử này, đơn vị sử dụng lao động sẽ tiết kiệm được ít nhất 2 ngày công/năm, sẽ giúp tiết kiệm cho xã hội hàng năm trên toàn quốc tối thiểu 344 tỷ đồng.
 
Được biết, đầu tháng 9, BHXH tỉnh đã có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động đề nghị phối hợp với đơn vị thực hiện, thông tin, tuyên truyền về các nội dung. Cụ thể, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể thực hiện giao dịch điện tử, thanh toán theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt với cơ quan BHXH tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam kèm tại liệu hướng dẫn. Bên cạnh đó, để thuận lợi trong thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH về thu, chi BHXH, BHTN, BHYT, mọi người dân cần mở tài khoản cá nhân để giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH nhằm thực hiện các dịch vụ công về BHXH, BHYT dễ dàng, thuận lợi ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào…
 
M.Thiết
 
 
.

các thông tin tiện ích