Đảm bảo người dân khu đô thị được lựa chọn mạng viễn thông

Thứ Bảy, 12/09/2020, 20:44 [GMT+7]

Đảm bảo người dân khu đô thị được lựa chọn mạng viễn thông

Đó là một trong những nội dung tại công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa vào ngày 11-9 về việc triển khai hạ tầng viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

 

Một số nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam (ảnh internet)
Một số nhà mạng cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam (ảnh internet)

 

Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các chủ đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khi triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Theo đó, chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị có trách nhiệm bố trí mặt bằng để doanh nghiệp viễn thông xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Việc sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải đảm bảo nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông.

Chủ đầu tư khi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được phê duyệt.

Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với nhau thực hiện việc thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo đúng quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp viễn thông cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông. Khi xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được phê duyệt. Chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng.

Được biết, trước đây, tại một số khu đô thị, tòa nhà, việc chỉ có 1 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, nhất là việc người sử dụng không được lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho mình.

H.Đ

.

các thông tin tiện ích