Từ tháng 8: Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 30 đơn vị

Thứ Hai, 13/07/2020, 21:43 [GMT+7]

Từ tháng 8: Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 30 đơn vị

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2020.


Theo đó, từ ngày 17-8 đến 6-11, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh sẽ kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo 24 HTQLCL của 24 cơ quan, đơn vị. Từ ngày 3-9 đến 16-10, đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại trụ sở đối với 6 HTQLCL đang áp dụng tại 6 cơ quan hành chính nhà nước gồm: 4 sở (Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng) và 2 UBND cấp huyện (Cam Lâm, Khánh Vĩnh).


Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001; việc tuân thủ Quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng HTQLCL vào hoạt động của  các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các yêu cầu của công tác cải cách hành chính; việc chuyển đổi HTQLC theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước; toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL; việc thiết lập, vận hành hệ thống thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015…


UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đoàn kiểm tra của tỉnh, kiểm tra tại 6 cơ quan.


N.V

.

các thông tin tiện ích