Cam Ranh: Cấp 210 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thứ Hai, 13/07/2020, 21:40 [GMT+7]

Cam Ranh: Cấp 210 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Từ đầu năm đến nay, TP. Cam Ranh đã cấp 210 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo nhu cầu; đồng thời chuyển mục đích cho 208 trường hợp từ đất nông nghiệp sang đất ở.


Thành phố thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, xử lý, luân chuyển hồ sơ, xác nhận trách nhiệm cá nhân, cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ công dân trễ hạn; chỉ đạo rà soát quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP còn tồn đọng; chấn chỉnh sai phạm quản lý, sử dụng đất tại Cam Bình, Cam Lập; thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định; trình tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020; chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình, dự án, trọng tâm là dự án cao tốc Bắc - Nam…


V.L
 

.

các thông tin tiện ích