Khánh Vĩnh: Năm 2019, đình chỉ hoạt động 4 cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh

Thứ Hai, 24/02/2020, 21:21 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Năm 2019, đình chỉ hoạt động 4 cơ sở chưa đủ điều kiện kinh doanh

Năm 2019, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có 16 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (kinh doanh lưu trú, karaoke, kinh doanh khí, cầm đồ). Trong năm, địa phương đã tổ chức 21 đợt kiểm tra, qua đó đình chỉ hoạt động 4 cơ sở chưa đủ các điều kiện để kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra điều kiện phòng cháy, chữa cháy với 7 cơ sở. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở, tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.


V.T

.

các thông tin tiện ích