Vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

Chủ Nhật, 17/11/2019, 23:02 [GMT+7]

Vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và bảo đảm các quyền của trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, trọng tâm là cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hỗ trợ quần áo ấm…


Duy Nhật
 

.

các thông tin tiện ích