Bán đấu giá một số cơ sở nhà, đất tại Nha Trang

Chủ Nhật, 17/11/2019, 22:23 [GMT+7]

Bán đấu giá một số cơ sở nhà, đất tại Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo việc bán đấu giá một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tiếp tục kiểm tra, rà soát việc xác định giá khởi điểm để có cơ sở xây dựng phương án đấu giá cơ sở nhà, đất 35 Yết Kiêu, trình phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đối với cơ sở nhà đất 11 Lê Thành Phương, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật sau khi Sở Xây dựng hoàn tất thủ tục thành lý hợp đồng mua bán tài sản trên đất. Đối với cơ sở nhà, đất (số 6A) Lý Tự Trọng, UBND tỉnh chưa xem xét việc bán đấu giá vì mục đích sử dụng đất của cơ sở nhà, đất này chưa thống nhất với quy hoạch xây dựng được duyệt.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích