10:10, 14/10/2019

Tập huấn phòng, chống lụt bão cho lực lượng dân quân

Ngày 14-10, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn  cho lực lượng dân quân 27 xã, phường trên địa bàn.

Ngày 14-10, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) cho lực lượng dân quân 27 xã, phường trên địa bàn.


Trong thời gian 5 ngày, gần 200 dân quân cơ động và lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai được tập huấn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCLB-TKCN. Trong đó, nội dung về lý thuyết bao gồm: Phổ biến Luật Phòng chống thiên tai; kế hoạch phòng chống thiên tai tại cộng đồng; trang thiết bị và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác TKCN; phương pháp tìm kiếm và cấp cứu người bị nạn; công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn... Về phần thực hành, các học viên được hướng dẫn kỹ thuật bơi cứu người bị nạn; cách sơ cấp cứu người bị điện giật, đuối nước.


THÀNH NAM