Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2019)

Gắn kết và lan tỏa...

Thứ Bảy, 19/10/2019, 05:51 [GMT+7]

Gắn kết và lan tỏa...

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10), phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở.


- Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở. Xin bà cho biết kết quả thực hiện?


- Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã xác định mục tiêu “Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng về cơ sở”. Trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội.

 


Trước hết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh luôn lấy phụ nữ làm trung tâm, ưu tiên các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tác động đến đời sống của phụ nữ; tập trung huy động các nguồn lực, phát huy tính tự chủ của phụ nữ và vận động xã hội tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ; đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng, chú trọng biểu dương các mô hình, cách làm hay ở cơ sở. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác hội, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng công tác xã hội, sâu sát cơ sở…


Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”, hội đã thực hiện đa dạng hóa, nhân rộng các mô hình tập hợp hội viên (HV) có hiệu quả. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo tập trung hỗ trợ và xây dựng các chi hội phụ nữ mẫu và từ chi hội phụ nữ mẫu lên chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu. Đây là một điểm mới, sáng tạo của Hội LHPN tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh ngay từ cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 367 chi hội phụ nữ mẫu/1.025 chi hội phụ nữ. Riêng chỉ tiêu xây dựng chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu của mỗi huyện, thị xã, thành phố bình quân đạt 9%, có đơn vị đạt hơn 17%.

 

Các cấp hội đã quan tâm duy trì và thành lập mới các mô hình thu hút HV phù hợp với đối tượng, nhu cầu, sở thích, lứa tuổi, ngành nghề và tình hình thực tế tại địa phương; quan tâm xây dựng lực lượng HV nòng cốt... Toàn tỉnh hiện có 235 câu lạc bộ, 1.827 tổ nhóm với 29.466 thành viên và 480 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Hoạt động của các câu lạc bộ, tổ nhóm với nhiều nội dung phong phú đã thu hút ngày càng đông HV, phụ nữ đến với tổ chức hội. Hơn 2 năm qua, các cấp hội đã phát triển được 7.674 HV, nâng tổng số HV toàn tỉnh hiện nay lên 252.291 người, trong đó có 48.735 HV nòng cốt. Tỷ lệ thu hút HV đạt 73% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh còn tăng cường việc hỗ trợ HV, phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống...


- Qua công tác kiểm tra, thực tế ở cơ sở, theo bà, hội phụ nữ cơ sở còn có những hạn chế, khuyết điểm gì cần khắc phục?


- Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của hội phụ nữ cơ sở vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho HV, phụ nữ ở một số nơi còn chung chung, chưa phù hợp với từng đối tượng. Tuy các cấp hội đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhưng chưa rõ nét, đặc biệt là tập hợp các đối tượng phụ nữ vùng núi, vùng biển vào hội còn yếu. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện vẫn còn hành chính, nặng về chỉ đạo bằng văn bản, rập khuôn, chưa tập trung, thiếu sự chủ động, linh hoạt, chưa phát huy vai trò của phụ nữ, chưa xác định rõ giải pháp phù hợp ở cấp cơ sở…

 

Hội thi Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2019.

Hội thi Nét đẹp nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2019.

 

- Thời gian tới, để tiếp tục đưa phong trào phụ nữ hướng về cơ sở, Hội LHPN tỉnh có những chỉ đạo gì đối với hội phụ nữ các cấp, thưa bà?


- “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của HV, phụ nữ” được chọn là 1 trong 2 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Để thực hiện được điều đó, ngoài việc thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt các nội dung sau: nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cấp trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ, từ đó phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phù hợp; chú trọng trang bị kỹ năng công tác qua thực tế, nâng cao chất lượng đi công tác cơ sở của cán bộ chuyên trách các cấp hội; có kế hoạch tổ chức học tập, chia sẻ các mô hình hoạt động hay, bền vững, có hiệu quả giữa các địa bàn, địa phương cho đội ngũ cán bộ hội.


Bên cạnh đó, hội sẽ đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong tổ chức hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức; đề cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của người lãnh đạo chủ chốt; tạo các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm công tác hội; tăng cường kết nghĩa, giao lưu, hướng dẫn kỹ năng giữa các chi hội, cơ sở hội, đặc biệt ở địa bàn dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, trên cơ sở chủ trương, định hướng của cấp trên và điều kiện thực tế cấp huyện và cấp cơ sở, hội sẽ chủ động lựa chọn đối tượng, nội dung trọng tâm ưu tiên trong từng nhiệm vụ, theo từng giai đoạn, giải quyết tốt những vấn đề cấp bách đối với phụ nữ.


Hội cũng sẽ xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình tập hợp, thu hút HV có hiệu quả, phù hợp với tình hình, các đối tượng phụ nữ và đặc thù của địa phương; nâng cao năng lực cho ít nhất 70% HV nòng cốt trở lên; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể trong tỉnh trong các hoạt động; có các đề xuất, kiến nghị kịp thời đối với các cơ quan có thẩm quyền để có các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào, hoạt động hội ở cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ…


- Xin cảm ơn bà!


Minh Thiết (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích