Không tổ chức sàn giao dịch khởi nghiệp trên mạng Internet

Thứ Ba, 15/10/2019, 22:12 [GMT+7]

Không tổ chức sàn giao dịch khởi nghiệp trên mạng Internet

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện Đề án tổ chức sàn giao dịch khởi nghiệp trên mạng Internet.


UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật các thông tin về khởi nghiệp, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, các đối tượng khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh sau khi UBND tỉnh triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.


Duy Nhật
 

.

các thông tin tiện ích