7 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên:

Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện

Thứ Năm, 31/10/2019, 22:58 [GMT+7]

Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện

Ngày 31-10, tại TP. Cam Ranh diễn ra hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện khu vực 7 tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2019.


Trên địa bàn 7 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên có hơn 4.470 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện với tổng số gần 8.000 giấy phép; hàng nghìn trạm phát sóng (BTS) của các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin di động và hàng nghìn thiết bị được phép sử dụng có điều kiện. Năm 2019, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII thường xuyên phối hợp với sở thông tin và truyền thông của 7 tỉnh trao đổi, tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện nhằm đảm bảo cho các mạng thông tin vô tuyến điện hoạt động hiệu quả.


Tại Khánh Hòa, có 999 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện, hơn 10.800 thiết bị vô tuyến điện. Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; xử lý thành công 6 vụ can nhiễu thông tin vô tuyến; kiểm tra đột xuất 16 đơn vị sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đã xử lý 15 trường hợp vi phạm...


N.Tâm
 

.

các thông tin tiện ích