Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Phát động hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện

Thứ Bảy, 17/08/2019, 17:31 [GMT+7]

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Phát động hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện

Ngày 17-8, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức phát động hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện - giải quyết thủ tục hành chính cho người dân năm 2019.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giao cờ nhiệm vụ cho các đơn vị
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giao cờ nhiệm vụ cho các đơn vị

Theo đó, Đoàn Khối giao nhiệm vụ cho các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức làm thêm vào các buổi sáng ngày thứ bảy nhằm hướng dẫn, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hồ sơ, tư vấn thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp còn tồn đọng; sắp xếp hồ sơ văn thư lưu trữ... Chỉ tiêu đề ra, mỗi đơn vị thực hiện ít nhất 1 ngày/quý.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện
Đoàn viên, thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư hưởng ứng Ngày thứ bảy tình nguyện

V.T

.

các thông tin tiện ích