Quản lý các khoản thu liên quan đến đất: Chưa như mong đợi

Chủ Nhật, 19/05/2019, 22:34 [GMT+7]

Quản lý các khoản thu liên quan đến đất: Chưa như mong đợi

Những tháng đầu năm 2019, công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, số thu từ lĩnh vực này chưa đạt như mong đợi.

   
Ông Trần Đình Tú - Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh cho biết, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc xung quanh chính sách thu các khoản từ đất. Căn cứ quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Bộ TN-MT hoặc UBND tỉnh, cơ quan thuế phát hành thông báo thu theo quy định. Mặt khác, căn cứ hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chuyển sang bằng hình thức điện tử, Cục Thuế tỉnh phát hành thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất. Bên cạnh đó, phát hành thông báo thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kịp thời khi nhận được quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh hoặc thông tin từ Sở TN-MT; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất… Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách đối với các khoản thu liên quan đến đất những tháng đầu năm chưa đạt kết quả như mong đợi.

 

Công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất ở Cam Lâm còn khó khăn. (Ảnh minh họa)

Công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất ở Cam Lâm còn khó khăn. (Ảnh minh họa)


Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, tính đến tháng 4-2019, số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh hơn 356 tỷ đồng, đạt 35,62% dự toán pháp lệnh năm, đạt 60,28% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu tiền sử dụng đất đạt chưa cao do các dự án dự kiến phát sinh trong năm 2019 chưa được phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất nên cơ quan thuế chưa ra thông báo thu... Ngoài ra, số thu từ tiền thuê đất hơn 58,9 tỷ đồng, đạt 11,78% dự toán pháp lệnh năm, đạt 63,77% so với cùng kỳ. Số thu giảm do đối với tiền thuê đất một lần, các dự án dự kiến phát sinh năm 2019 chưa được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Riêng tiền thuê đất trả hàng năm do chưa đến hạn nộp nên các công ty chưa nộp vào ngân sách nhà nước (hạn nộp kỳ 1 là ngày 30-5 và hạn nộp kỳ 2 ngày 30-10).


Cùng với đó, số thu lệ phí trước bạ nhà, đất được 272 triệu đồng, chỉ đạt 1,72% dự toán pháp lệnh năm, đạt 8,31% so với cùng kỳ năm trước. Số thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp cũng đạt thấp (đạt 13,27% dự toán pháp lệnh năm). Riêng số thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt khả quan với hơn 21,9 tỷ đồng, đạt 48,96% dự toán pháp lệnh năm, tăng 9,88% so với cùng kỳ.


Thực tế cho thấy, công tác quản lý các khoản thu liên quan đến đất còn gặp những khó khăn như: một số dự án chậm triển khai, không phát sinh dự án mới, chủ yếu là các dự án cũ nên ảnh hưởng đến thu tiền sử dụng đất. Công tác xác định giá của các dự án còn chậm, một số dự án chưa có giá để Cục Thuế tỉnh thông báo thu theo quy định do vướng mắc một số chính sách liên quan như: giải phóng mặt bằng, thời điểm tính tiền sử dụng đất... Bên cạnh đó, do thị trường bất động sản chững lại nên các hộ gia đình, cá nhân thực hiện chuyển mục đích, đăng ký cấp mới, đấu giá quyền sử dụng đất ít hơn. Không chỉ vậy, hiện nay, một số dự án còn nợ tiền sử dụng đất nhưng gặp khó khăn hoặc vướng mắc về chính sách nên chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, những tháng đầu năm, không phát sinh hồ sơ đăng ký nộp tiền thuê đất một lần hoặc do một số chính sách liên quan nên UBND tỉnh chưa xem xét giải quyết cho các doanh nghiệp có nhu cầu nộp một lần… Điều này phần nào ảnh hưởng đến nguồn thu.


Theo ông Trần Đình Tú, thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các phòng liên quan trong việc đôn đốc, thu hồi nợ các khoản thu về đất; kiểm tra tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với Sở Tài chính trong công tác ghi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời, rà soát các dự án giao đất, cho thuê đất chưa có quyết định phê duyệt giá; phối hợp với Sở TN-MT trong việc cung cấp thông tin địa chính để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cục Thuế tỉnh sẽ phối hợp với các Sở: TN-MT, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc về chính sách thu các khoản từ đất theo đề nghị của chủ đầu tư.


Song song đó, cơ quan thuế phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở TN-MT trong việc luân chuyển hồ sơ điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy trình. Bên cạnh đó, tham gia hội đồng thẩm định giá để khảo sát thực tế, đánh giá kết quả chứng từ thẩm định giá đất các dự án giao đất, thuê đất và giải quyết một số vấn đề liên quan đến giá đất. Cùng với việc rà soát các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất nhưng chưa có giá, Cục Thuế tỉnh sẽ đề nghị Sở TN-MT cung cấp thông tin địa chính hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá để có cơ sở thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định...


NGUYỄN KIM
 

.

các thông tin tiện ích