Khảo sát doanh nghiệp để thành lập công đoàn

Thứ Năm, 16/05/2019, 05:04 [GMT+7]

Khảo sát doanh nghiệp để thành lập công đoàn

Công đoàn ngành Giao thông vận tải vừa tổ chức khảo sát 10 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Nha Trang để từng bước vận động thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.


Qua khảo sát thực tế, có 5 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn với khoảng 150 người lao động gồm: Công ty TNHH Trang Long, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Vĩnh Trang, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ xây dựng Minh Đức, Công ty TNHH Vận tải Yến Nha Trang, Công ty TNHH Nhật Nam; 1 doanh nghiệp đồng ý thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với Công đoàn ngành là Doanh nghiệp tư nhân Việt Tiến; 4 doanh nghiệp không đủ điều kiện.


Trong thời gian tới, Công đoàn ngành Giao thông vận tải sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên.


PHÚ VINH
 

.

các thông tin tiện ích