Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá

Vùng 4 Hải quân với phong trào "Không khói thuốc lá"

Thứ Năm, 11/10/2018, 22:54 [GMT+7]

Vùng 4 Hải quân với phong trào "Không khói thuốc lá"

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 4 Hải quân hưởng ứng sâu rộng phong trào “Không khói thuốc lá”, góp phần từng bước hạn chế tác hại của thuốc lá, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội và xây dựng cơ quan, đơn vị có “môi trường văn hóa tiêu biểu”…


Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Chính ủy Vùng 4 Hải quân, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã quán triệt và triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; đồng thời thực hiện tốt phong trào “Không khói thuốc lá”, góp phần không nhỏ vào công tác bảo đảm sức khỏe cho bộ đội để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 7061 ngày 14-6-2018 của Tư lệnh Hải quân về “Không khói thuốc trong Quân chủng”, hiện nay toàn vùng đang đẩy mạnh phong trào “Không khói thuốc lá”, thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện triệt để không khói thuốc trong các cơ quan, đơn vị.

 

Một buổi tuyên truyền lưu động về tác hại của thuốc lá tại Vùng 4 Hải quân.

Một buổi tuyên truyền lưu động về tác hại của thuốc lá tại Vùng 4 Hải quân.


 Triển khai chỉ thị của Tư lệnh Hải quân, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cho việc vận động thực hiện “Không khói thuốc lá”; đồng thời chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động như: diễn đàn, tọa đàm, hội thi tìm hiểu tác hại của thuốc lá để đẩy mạnh phong trào “Không khói thuốc lá”; tổ chức đăng ký, động viên, nhắc nhở những người đang hút thuốc lá tự giác từng bước bỏ thuốc… Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền thấy rõ tác hại của việc hút thuốc lá để mọi người tự giác không hút thuốc lá. Cùng với đó, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng luôn phát huy sức mạnh trong việc tuyên truyền, giáo dục, động viên, giám sát, nhắc nhở, bình xét đánh giá thi đua, trong đó lấy tiêu chí thực hiện “Không khói thuốc” là một tiêu chí quan trọng. Binh nhất Nguyễn Văn Ninh - Lữ đoàn 957, chia sẻ: “Trước đây tôi cũng có thói quen hút thuốc lá. Nhưng từ khi về đơn vị, được chỉ huy nhắc nhở, được tham dự các cuộc mít tinh, các buổi sinh hoạt bàn về tác hại của thuốc lá, tôi nhận thấy việc hút thuốc rất nguy hại cho sức khỏe nên đã từ bỏ được thói quen không tốt này”.


Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Vượng cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về không khói thuốc lá trong quân chủng cũng như các văn bản luật về phòng, chống thuốc lá để bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng được quán triệt đầy đủ và sâu sắc về vấn đề này. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, xác định động cơ, tự giác bỏ dần và đi đến chấm dứt hút thuốc lá, đồng thời vận động gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội không hút thuốc lá, góp phần loại bỏ thuốc lá ra khỏi đời sống”.


THẾ ANH
 

.

các thông tin tiện ích