Chào mừng Hội thảo Báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, năm 2018:

Báo chí luôn đồng hành với bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 10/08/2018, 00:53 [GMT+7]

Báo chí luôn đồng hành với bảo hiểm xã hội

Hôm nay (10-8), Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Tạp chí Người làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo lần thứ V, năm 2018 với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng BHXH tỉnh vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”. Trao đổi với Báo Khánh Hòa, ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết:

 

Hội thảo lần này chọn chủ đề “Báo chí đồng hành cùng BHXH tỉnh vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới” vì hiện nay, BHXH đang là một vấn đề nóng của đất nước. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết này được coi là bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo động lực để phát triển đất nước bền vững. Bên cạnh đó, hội thảo lần này còn nhằm hưởng ứng sự kiện Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội an sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA 35) tại Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức tại TP. Nha Trang vào tháng 9.

 

 

- Hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa ông?


- Hội thảo sẽ tập trung phân tích về vai trò của báo chí và BHXH đối với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới; phân tích vai trò của BHXH đối với sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh, những đóng góp của BHXH tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá thực trạng thông tin về BHXH trên báo chí, chỉ rõ những bất cập, sai sót thường gặp trong tác nghiệp báo chí và những tác hại của việc thông tin chưa đúng và đầy đủ, thiếu khách quan trong lĩnh vực này. Từ đó đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội, khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH là cần thiết đối với đời sống xã hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.


Bên cạnh đó, hội thảo sẽ chỉ ra vai trò của báo chí trong hoạt động truyền thông BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) như: định hướng dư luận hiểu đúng và chấp hành tốt chính sách, luật pháp; tác động thay đổi nhận thức, nâng cao hiểu biết của đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; tác động thay đổi hành vi, ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng phản biện xã hội để xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật…


- Ông có thể cho biết đôi nét về công tác tuyên truyền về chính sách BHXH của các cơ quan báo chí thời gian qua?


- BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Do đó, BHXH luôn là đề tài phong phú để các nhà báo khai thác. Những bài viết phản ánh về tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, quỹ bảo hiểm thất nghiệp; gian lận hưởng BHXH, thai sản, tử tuất… giúp BHXH các cấp có biện pháp ngăn chặn hoặc phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.


Thông qua cơ quan báo chí, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được tiến hành mạnh mẽ, với độ bao phủ rộng, tần suất tăng. Hình thức truyền thông được thể hiện phong phú, nội dung đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm về những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời, dự báo tác động đến quyền lợi, tâm lý của người lao động và sử dụng lao động. Bên cạnh đó, những góc khuất, vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội cũng được các báo kịp thời phản ánh, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của công tác phục vụ nhân dân.


Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về BHXH. Một số tin, bài phản ánh trên báo chí thời gian qua chưa thực sự khách quan, gây hiệu ứng xã hội không tốt khiến một bộ phận người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của BHXH.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN GIANG (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích