Xã hội

Xã hội hóa phương tiện tránh thai

22:39, 09/11/2016 (GMT+7)

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đang triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản (SKSS) tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020” (Đề án 818). Nội dung đề án thể hiện bước chuyển đổi căn bản từ cung cấp PTTT miễn phí sang cung cấp dịch vụ.


Triển khai tại 41 xã, phường


Đề án 818 được Bộ Y tế phê duyệt tháng 3-2015, đến tháng 12-2015, UBND tỉnh có quyết định ban hành đề án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp nhận và cung ứng ít nhất 1 PTTT mới đảm bảo chất lượng trên thị trường; có trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ cấp tỉnh để điều phối và cung cấp PTTT, hàng hóa và các dịch vụ KHHGĐ, SKSS; 6/6 huyện, thị xã, thành phố với 41 xã, phường, thị trấn có cơ sở y tế thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, KHHGĐ, SKSS.

 

Cán bộ dân số giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho người dân
Cán bộ dân số giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho người dân


Đề án chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2015 - 2017, ban hành các văn bản nhằm hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển thị trường; thực hiện các khảo sát, nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm mô hình; đẩy mạnh hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc tự chi trả các dịch vụ KHHGĐ và vận động sự tham gia của các nhà tài trợ; triển khai mở rộng dịch vụ thông qua các loại hình hiện có và củng cố mạng lưới các cơ sở xã hội hóa. Giai đoạn 2018 - 2020, điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra đến năm 2020.


Theo lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, Chi cục triển khai thí điểm trước ở huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh.


Còn khó khăn


Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện cho biết, huyện đã giao Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tham mưu UBND huyện và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện đề án có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác truyền thông cung cấp thông tin và hàng hóa đến người dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện đảm bảo cung cấp các dịch vụ KHHGĐ có chất lượng. Hiện nay, huyện đang phối hợp với Công ty Cổ phần Nasaco tổ chức các kỹ năng truyền thông, cung cấp sản phẩm SKSS, KHHGĐ cho 54 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số. “Ban chỉ đạo đang kiến nghị chi cục chỉ đạo và hỗ trợ tốt về chuyên môn, nghiệp vụ; cung ứng PTTT, hàng hóa chăm sóc SKSS kịp thời và có chất lượng; chú trọng cung ứng đa dạng hàng hóa sản phẩm, giá cả phù hợp với mức sống của người dân trên địa bàn”, ông Khiêm nói.


Ông Phan Văn Giáp - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết, Đề án 818 nhằm huy động, khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS, KHHGĐ có chất lượng. Đề án đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy cũng như trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS, KHHGĐ. Qua đó góp phần duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, việc triển khai đề án có gặp khó khăn. Bởi từ trước đến nay, các PTTT, hàng hóa chăm sóc SKSS, KHHGĐ được Nhà nước cấp phát miễn phí cho người dân chiếm tới 60% thị phần, người dân chưa quen bỏ tiền ra mua. Vì thế, để đề án thực hiện có hiệu quả, chi cục đang triển khai các hoạt động cụ thể tại huyện Vạn Ninh, làm cơ sở để triển khai các địa bàn khác, dần dần sẽ tạo thói quen mua dịch vụ có chất lượng của người dân. Từ đó giảm tải gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, mở rộng và đẩy nhanh tiến độ cung cấp PTTT, dịch vụ và hàng hóa SKSS, KHHGĐ có chất lượng cao trong xã hội, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2016 - 2020.


THIẾT TRANG
 

Các tin khác