VIDEO: Công an Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
13:41, 01/10/2023