VIDEO: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với người nước ngoài.