VIDEO: Đêm hội hoa đăng “Nguyện ước tháng năm”
Gia Tuệ