VIDEO: Lễ hội Am Chúa 2023

  ↵

Sáng 20 - 4 (tức 1-3 Âm lịch), lễ hội Am Chúa năm 2023 đã khai mạc tại khu di tích Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Lê Na