VIDEO: Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương

VĨNH THÀNH - GIA TUỆ