VIDEO: Màn trình diễn Drone light tại lễ khai mạc Fesitval Biển năm 2023