VIDEO: Ma túy ngụy trang trong bao bì mới, thủ đoạn tinh vi của tội phạm.