VIDEO: Giới thiệu giao diện mới của Báo Khánh Hòa điện tử

Trong nỗ lực đổi mới, sáng tạo đem lại bước phát triển đột phá cho Báo Khánh Hòa điện tử, ngày15-4-2023, Báo Khánh Hòa chính thức ra mắt phiên bản mới với giao diện hiện đại, nhiều tính năng mới và nội dung phong phú hơn. 

  ↵

THANH TRÚC