VIDEO: Lễ hội Thuyền hoa và Đua Thuyền trên sông Dinh29/01/2023