VIDEO: Thả các cá thể động vật quý hiếm về khu bảo tồn19/11/2022