VIDEO: Báo Khánh Hòa và các đơn vị tặng quà, trao học bổng05/09/2022