VIDEO: Báo Khánh Hòa, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Suối Cát