VIDEO: Xã Ninh Phước xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc14/08/2022