VIDEO: Vùng 4 Hải quân bàn giao 5 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển