VIDEO: Một phó trưởng công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ12/07/2022