VIDEO: Giải cứu thành công một lao động bị lừa bán qua Campuchia25/07/2022