VIDEO: Giá xăng dầu cao, nhiều tàu cá Khánh Hòa nằm bờ04/07/2022