VIDEO: Trắng đêm bắt nhóm đối tượng ma túy17/06/2022